Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web casinomcw-vn.click!

Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu sau đây. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản này, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web casinomcw-vn.click bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, dữ liệu, thiết kế giao diện, tên miền, tên thương hiệu và logo là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, công bố hoặc bán bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web casinomcw-vn.click, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành. Đồng thời, bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web này để:

  • Gây hại hoặc gây phiền hà đến người khác.
  • Phá hoại, xâm nhập hoặc tấn công vào hệ thống mạng của chúng tôi.
  • Phân phối nội dung vi phạm bản quyền hoặc thông tin giả mạo.
  • Thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép.

Chúng tôi có quyền chặn hoặc từ chối truy cập trang web đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản sử dụng này.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web này.

  • Đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và hoàn toàn.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ hoạt động nào diễn ra dưới tên đăng nhập của bạn.
  • Tất cả các nội dung, bình luận hoặc thông tin khác do bạn đăng tải trên trang web này là trách nhiệm của bạn.