Chính sách bảo mật

Trang web casinomcw-vn.click (sau đây gọi là 'chúng tôi') cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách quyền riêng tư sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản trong chính sách này.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin, hoặc gửi thông tin qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và số điện thoại.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng các công nghệ theo dõi, bao gồm cookie, địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt mà bạn sử dụng. Thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu, và nâng cao trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.
  • Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý.
  • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi càng sớm càng tốt.

  • Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà chúng tôi không có sự đồng ý của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có những thay đổi đóng vai trò như bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được giải đáp.